Samenwerking Rotterdams Leerwerkakkoord

De Rotterdamse Leerwerkakkoorden zorgen dat meer mensen in de regio Rijnmond aan de slag gaan én blijven werken. Sociale innovatie – oftewel anders organiseren en slimmer innoveren – draagt daar aan bij. Samenwerking met de Gemeente Rotterdam ligt dus voor de hand.

Samen met de vertegenwoordigers van de aangesloten sectoren ontwikkelen we vijf lesprogramma’s om uitvoerende medewerkers te ontwikkelen tot aanjagers van vernieuwing. Want vernieuwen met medewerkers gaat veel opleveren: betere benutting van talenten, duurzame inzetbaarheid, lager verzuim, aantrekkelijke werkgevers, het zijn voordelen van sociale innovatie die zich in de praktijk hebben bewezen.

Icons GroenGradient_DoubleWave

In de lesprogramma’s worden nieuwe inzichten over organiseren en (samen) innoveren gedeeld én toegepast. Thematiek en niveau en worden in samenspraak met de sectoren op maat gemaakt en deelnemers gaan in kleine groepen met branchegenoten aan de slag met het onderwerp. Niet alleen kennisontwikkeling, maar ook persoonlijke vaardigheden krijgen aandacht. Een belangrijk onderdeel van alle programma’s is het eigen project van de deelnemers. Begeleid door ervaren innovatiecoaches verkennen deelnemers een probleem, ontwikkelen oplossingen en werken die uit in prototypes en experimenten die ook daadwerkelijk worden uitgeprobeerd.

Voor de bij het leerwerkakkoord aangesloten sectoren ontwikkelen we een maatwerkprogramma. Werkgevers kunnen één of meerdere deelnemers per jaar financieren. De ervaring leert dat uitvoerende medewerkers het beste leren van branchegenoten. Programma’s zijn dus in principe sectorspecifiek. Dat neemt niet weg dat er ook ruimte en gelegenheid zal zijn om juist buiten de eigen sector te kijken en ervaringen uit te wisselen. Het Platform Kennisdeling Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie van het LWA en de Sociale Innovatie Academie zijn daar uitermate geschikt voor.

Een eerste programma voor zorgprofessionals zal reeds in april van start gaan. Eerst nog als landelijke variant, maar al snel volgt een programma specifiek voor de Rotterdamse zorg. Ook met de havengemeenschap worden nu concrete stappen gezet om op korte termijn met een eerste programma te starten. Lesprogramma’s voor bouw en techniek, facilitaire dienstverlening, transport en logistiek en ook het MKB als bijzondere doelgroep worden momenteel voorbereid.

Meer informatie over de verschillende programma’s vind je bij onze programma’s

Je kunt ook direct contact opnemen met Niels van der Weerdt, oprichter van Sia: niels@socialeinnovatieacademie.nl

Meer
artikelen

Congres LEVEN LANG ONTWIKKELEN

3 november verzorgde Niels van der Weerdt, oprichter van de Sociale Innovatie Academie, een inspiratiesessie. Anders organiseren, hoe doe je dat dan? De kern van

Lees meer »

Lezing de Rotterdamse Zorg

Oprichter van de sociale innovatie academie, Niels van der Weerdt verzorgde een lezing voor bestuurders uit de zorg. Tijdens het arbeidsmarktcongres Missie Zorg010 van deRotterdamseZorg

Lees meer »

Slimmer werken, anders organiseren

Veel bedrijven kunnen wel wat inspiratie ge­bruiken en misschien leren van sociaal-innovatieve koplopers.

Om die reden is dit boekwerk geschreven, op basis van onderzoek bij negen sociaal-innovatieve bedrijven.

Lees meer »